Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2611(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0199/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.7

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0223

Proces-verbal
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg

13.7. Situaţia refugiaţilor sirieni în ţările învecinate (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 şi B7-0228/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0199/2013

(care înlocuieşte B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 şi B7-0228/2013):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu şi Eduard Kukan, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa şi David Martin, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou şi Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden şi Sajjad Karim, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0223)

(Propunerea de rezoluţie B7-0200/2013 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate