Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2611(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0199/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.7

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0223

Zápisnica
Štvrtok, 23. mája 2013 - Štrasburg

13.7. Situácia sýrskych utečencov v susedných krajinách (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 a B7-0228/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0199/2013

(nahrádzajúci B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 a B7-0228/2013):

podaný týmito poslancami:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu a Eduard Kukan v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa a David Martin v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou a Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Sajjad Karim v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2013)0223)

(Návrh uznesenia B7-0200/2013 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia