Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2611(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0199/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.7

Antagna texter :

P7_TA(2013)0223

Protokoll
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg

13.7. Situationen för de syriska flyktingarna i grannländerna (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 och B7-0228/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0199/2013

(ersätter B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 och B7-0228/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu och Eduard Kukan för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa och David Martin för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula och Alexandra Thein för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou och Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden och Sajjad Karim för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0223)

(Resolutionsförslag B7-0200/2013 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy