Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2612(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0188/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/05/2013 - 13.8

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0224

Protokoll
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg

13.8. Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 ja B7-0194/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0188/2013

(asendades B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 ja B7-0194/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David ja Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri ja Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Alexandra Thein ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel;

Isabelle Durant, Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0224)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0191/2013 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika