Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2612(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0188/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/05/2013 - 13.8

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0224

Pöytäkirja
Torstai 23. toukokuuta 2013 - Strasbourg

13.8. Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 ja B7-0194/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0188/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 ja B7-0194/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David ja Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri ja Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Alexandra Thein ja Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0224)

(Päätöslauselmaesitys B7-0191/2013 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö