Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2612(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0188/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/05/2013 - 13.8

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0224

Notulen
Donderdag 23 mei 2013 - Straatsburg

13.8. Teruggvordering van activa door landen van de Arabische Lente die in een overgangsfase verkeren (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 en B7-0194/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0188/2013

(ter vervanging van B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 en B7-0194/2013):

ingediend door de volgende leden:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David en Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri en Maria Eleni Koppa, namens de S&D-Fractie;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Alexandra Thein en Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie;

Isabelle Durant, Judith Sargentini en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0224)

(Ontwerpresolutie B7-0191/2013 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid