Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2612(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0188/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.8

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0224

Proces-verbal
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg

13.8. Recuperarea activelor pentru țările Primăverii arabe aflate în tranziție (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 şi B7-0194/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0188/2013

(care înlocuieşte B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 şi B7-0194/2013):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David şi Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri şi Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Alexandra Thein şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0224)

(Propunerea de rezoluţie B7-0191/2013 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate