Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2612(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0188/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.8

Antagna texter :

P7_TA(2013)0224

Protokoll
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg

13.8. Återföring av tillgångar till länder som upplevt den arabiska våren och som nu befinner sig i ett övergångsskede (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 och B7-0194/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0188/2013

(ersätter B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 och B7-0194/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David och Mariya Gabriel för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri och Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Alexandra Thein och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen;

Isabelle Durant, Judith Sargentini och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0224)

(Resolutionsförslag B7-0191/2013 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy