Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2549(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0190/2013

Rozpravy :

PV 23/05/2013 - 6
CRE 23/05/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 23/05/2013 - 13.13

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0229

Zápisnica
Štvrtok, 23. mája 2013 - Štrasburg

13.13. Makroregionálna stratégia pre Alpy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013 a B7-0229/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0190/2013

(nahrádzajúci B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013 a B7-0229/2013):

podaný týmito poslancami:
Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula, Manfred Weber, Jan Olbrycht, Jan Březina, Roberta Angelilli a Alain Cadec v mene skupiny PPE;

Constanze Angela Krehl a Karin Kadenbach v mene skupiny S&D;

Ramona Nicole Mănescu a Jean-Luc Bennahmias v mene skupiny ALDE;

Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE;

Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR

Fiorello Provera.

Prijatý (P7_TA(2013)0229)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia