Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2638(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0223/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Приети текстове :

P7_TA(2013)0230

Протокол
Четвъртък, 23 май 2013 г. - Страсбург

13.14. Условия на труд и здравни стандарти и стандарти за безопасност във връзка с неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 и B7-0232/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0223/2013

(за замяна на B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 и B7-0232/2013):

внесени от следните членове на ЕП:
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet и Elisabeth Köstinger, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin и Marc Tarabella, от името на групата S&D;

Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott и Jean-Luc Bennahmias, от името на групата ALDE;

Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, от името на групата ECR;

Helmut Scholz, Willy Meyer и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2013)0230)

Изказване

Phil Bennion, преди гласуването, за да направи едно уточнение по отношение на изменение 5 в списъка за гласуване на групата ALDE.

Правна информация - Политика за поверителност