Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2638(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0223/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0230

Protokoll
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg

13.14. Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 ja B7-0232/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0223/2013

(asendades B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 ja B7-0232/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet ja Elisabeth Köstinger fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel;

Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott ja Jean-Luc Bennahmias fraktsiooni ALDE nimel;

Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Helmut Scholz, Willy Meyer ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0230)

Sõnavõtt

Phil Bennion tegi enne hääletust ALDE fraktsiooni hääletusnimekirjas muudatusettepanekut 5 puudutava täpsustuse.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika