Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2638(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0223/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0230

Notulen
Donderdag 23 mei 2013 - Straatsburg

13.14. Arbeidsomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsnormen naar aanleiding van de recente fabrieksbranden en de instorting van een gebouw in Bangladesh (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 en B7-0232/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0223/2013

(ter vervanging van B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 en B7-0232/2013):

ingediend door de volgende leden:
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet en Elisabeth Köstinger, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie;

Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott en Jean-Luc Bennahmias, namens de ALDE-Fractie;

Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli en Malika Benarab-Attou, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Helmut Scholz, Willy Meyer en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0230)

Het woord werd gevoerd door:

Phil Bennion, vóór de stemming, om een toelichting te geven betreffende amendement 5 op de stemlijst van de ALDE-Fractie.

Juridische mededeling - Privacybeleid