Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2638(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0223/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0230

Proces-verbal
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg

13.14. Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 şi B7-0232/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0223/2013

(care înlocuieşte B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 şi B7-0232/2013):

depusă de următorii deputaţi:
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet şi Elisabeth Köstinger, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D;

Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott şi Jean-Luc Bennahmias, în numele Grupului ALDE;

Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Helmut Scholz, Willy Meyer şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0230)

Intervenţie

Phil Bennion, înaintea votării, pentru a aduce o clarificare în ceea ce privește amendamentul 5 privind lista de votare a grupului ALDE.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate