Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 23 май 2013 г. - Страсбург

14. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад David Martin - A7-0122/2013

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Daniël van der Stoep, Adam Bielan и Daniel Hannan

Доклад Paweł Zalewski - A7-0124/2013

Daniel Hannan

Доклад Horst Schnellhardt - A7-0371/2012

Petri Sarvamaa, Daniël van der Stoep и Elena Băsescu

Доклад Horst Schnellhardt - A7-0366/2012

Daniël van der Stoep и Elena Băsescu

Бъдещи законодателни предложения относно ИПС - B7-0250/2013

Daniël van der Stoep и Elena Băsescu

Положението на сирийските бежанци в съседните държави - RC-B7-0199/2013

Daniël van der Stoep, Mitro Repo, Emer Costello и Elena Băsescu

Възстановяване на активи за държавите от арабската пролет, които се намират в преход - RC-B7-0188/2013

Daniël van der Stoep и Elena Băsescu

Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2012 г. - B7-0161/2013

Daniël van der Stoep

Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2012 г. - B7-0186/2013

Daniël van der Stoep, Adam Bielan, Elena Băsescu и Ingeborg Gräßle

Преговори във връзка със споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ - B7-0187/2013

Daniël van der Stoep, Adam Bielan, Maria Badia i Cutchet и Elena Băsescu

Правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции - B7-0198/2013

Daniël van der Stoep

Макрорегионална стратегия за Алпите - RC-B7-0190/2013

Fabrizio Bertot и Elena Băsescu

Условия на труд и здравни стандарти и стандарти за безопасност във връзка с неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш - RC-B7-0223/2013

Elena Băsescu

Правна информация - Политика за поверителност