Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2641(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0243/2013

Συζήτηση :

PV 23/05/2013 - 21.2
CRE 23/05/2013 - 21.2

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 22.3
CRE 23/05/2013 - 22.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0233

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

21.2. Ρουάντα: η περίπτωση της Victoire Ingabire
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 και B7-0249/2013 (2013/2641(RSP))

Οι Nicole Kiil-Nielsen, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Mitro Repo και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai και Andreas Schwab.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 22.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου