Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2601(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0234/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 22.1

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk

22.1. Guantánamo: hladovka vězňů (hlasování)

Rozprava se konala dne 18. dubna 2013 (bod 10.3 zápisu ze dne 18.4.2013).

Návrhy usnesení B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 a B7-0240/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ B7-0221/2013

přijat (P7_TA(2013)0231)

(Návrh usnesení B7-0233/2013 se nebere v potaz.)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0234/2013

(nahrazující B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 a B7-0240/2013):

předložen těmito poslanci:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki a Alexandra Thein za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa za skupinu GUE/NGL;

Laima Liucija Andrikienė a Bernd Posselt.

Společný návrh usnesení RC-B7-0234/2013 se nebere v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí