Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2601(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0234/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/05/2013 - 22.1

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg

22.1. Guantánamo vangide näljastreik (hääletus)

Arutelu toimus 18. aprillil 2013 (18.4.2013. päevakorra punkt 10.3).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 ja B7-0240/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0221/2013

Vastu võetud (P7_TA(2013)0231)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0233/2013 muutus kehtetuks.)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0234/2013

(asendades B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 ja B7-0240/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Laima Liucija Andrikienė ja Bernd Posselt.

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B7-0234/2013 muutus kehtetuks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika