Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2601(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0234/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/05/2013 - 22.1

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 23. toukokuuta 2013 - Strasbourg

22.1. Guantánamo: vankien syömälakko (äänestys)

Keskustelu käytiin 18. huhtikuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 18.4.2013, kohta 10.3).

Päätöslauselmaesitykset B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 ja B7-0240/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0221/2013

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0231)

(Päätöslauselmaesitys B7-0233/2013 raukesi.)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0234/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 ja B7-0240/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou S&D-ryhmän puolesta

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki ja Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta

Laima Liucija Andrikienė ja Bernd Posselt.

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0234/2013 raukesi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö