Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2601(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0234/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/05/2013 - 22.1

Priimti tekstai :


Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d. - Strasbūras

22.1. Guantanamas: kalinių bado streikas (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2013 m. balandžio 18 d. (punktas 10.13 protokolo 18.4.2013).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 ir B7-0240/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0221/2013

Priimta (P7_TA(2013)0231)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0233/2013 anuliuotas.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0234/2013

(keičiama B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 ir B7-0240/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella ir Antigoni Papadopoulou S&D frakcijos vardu;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki ir Alexandra Thein ALDE frakcijos vardu;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu;

Laima Liucija Andrikienė ir Bernd Posselt.

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B7-0234/2013 anuliuotas.

Teisinė informacija - Privatumo politika