Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2601(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0234/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 23/05/2013 - 22.1

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 23 mei 2013 - Straatsburg

22.1. Guantánamo: hongerstaking van gevangenen (stemming)

Het debat heeft op 18 avril 2013 plaatsgevonden (punt 10.3 van de notulen van 18.4.2013).

Ontwerpresoluties B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 en B7-0240/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0221/2013

Aangenomen (P7_TA(2013)0231)

(Ontwerpresolutie B7-0233/2013 komt te vervallen.)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0234/2013

(ter vervanging van B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 en B7-0240/2013):

ingediend door de volgende leden:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella en Antigoni Papadopoulou, namens de S&D-Fractie;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki en Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias en Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie;

Laima Liucija Andrikienė en Bernd Posselt.

Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0234/2013 komt te vervallen.

Juridische mededeling - Privacybeleid