Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2601(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0234/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 22.1

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg

22.1. Guantánamo: hungerstrejk bland fångarna (omröstning)

Debatten hölls den 18 avril 2013 (punkt 10.3 i protokollet av den 18.4.2013).

Resolutionsförslag B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 och B7-0240/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0221/2013

Antogs (P7_TA(2013)0231)

(Resolutionsförslag B7-0233/2013 bortföll.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0234/2013

(ersätter B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 och B7-0240/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki och Alexandra Thein för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias och Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen;

Laima Liucija Andrikienė och Bernd Posselt.

Det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0234/2013 bortföll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy