Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2640(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0237/2013

Rozpravy :

PV 23/05/2013 - 21.1
CRE 23/05/2013 - 21.1

Hlasování :

PV 23/05/2013 - 22.2

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0232

Zápis
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk

22.2. Indie: poprava Mohammada Afzala Gurua a její dopady (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 a B7-0245/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ B7-0235/2013

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0237/2013

(nahrazující B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 a B7-0245/2013):

předložen těmito poslanci:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness a Krzysztof Lisek za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D;

Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort a Hannu Takkula za skupinu ALDE;

Karima Delli, Barbara Lochbihler a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0232)

Právní upozornění - Ochrana soukromí