Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2640(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0237/2013

Dezbateri :

PV 23/05/2013 - 21.1
CRE 23/05/2013 - 21.1

Voturi :

PV 23/05/2013 - 22.2

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0232

Proces-verbal
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg

22.2. India: executarea lui Mohammad Afzal Guru și consecințele acesteia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 şi B7-0245/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0235/2013

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0237/2013

(care înlocuieşte B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 şi B7-0245/2013):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness şi Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D;

Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort şi Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE;

Karima Delli, Barbara Lochbihler şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0232)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate