Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/2641(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0243/2013

Forhandlinger :

PV 23/05/2013 - 21.2
CRE 23/05/2013 - 21.2

Afstemninger :

PV 23/05/2013 - 22.3
CRE 23/05/2013 - 22.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0233

Protokol
Torsdag den 23. maj 2013 - Strasbourg

22.3. Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 og B7-0249/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0243/2013

(erstatter B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013 og B7-0249/2013):

stillet af:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka og Joachim Zeller for PPE-Gruppen;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen.

Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen;

Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen;

Marie-Christine Vergiat og Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2013)0233)

(Forslag til beslutning B7-0248/2013 bortfaldt).

Indlæg

Cristian Dan Preda havde stillet et mundtligt ændringsforslag, hvilket var blevet godtaget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik