Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2641(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0243/2013

Arutelud :

PV 23/05/2013 - 21.2
CRE 23/05/2013 - 21.2

Hääletused :

PV 23/05/2013 - 22.3
CRE 23/05/2013 - 22.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0233

Protokoll
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg

22.3. Rwanda: Victoire Ingabire juhtum (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 ja B7-0249/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0243/2013

(asendades B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013 ja B7-0249/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel.

Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel;

Marie-Christine Vergiat ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0233)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0248/2013 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

Cristian Dan Preda esitas põhjenduse K kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika