Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2641(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0243/2013

Keskustelut :

PV 23/05/2013 - 21.2
CRE 23/05/2013 - 21.2

Äänestykset :

PV 23/05/2013 - 22.3
CRE 23/05/2013 - 22.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0233

Pöytäkirja
Torstai 23. toukokuuta 2013 - Strasbourg

22.3. Ruanda: Victoire Ingabiren tapaus (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 ja B7-0249/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0243/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013 ja B7-0249/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0233)

(Päätöslauselmaesitys B7-0248/2013 raukesi.)

Puheenvuoro:

Cristian Dan Preda esitti johdanto-osan K kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö