Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2641(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0243/2013

Debatai :

PV 23/05/2013 - 21.2
CRE 23/05/2013 - 21.2

Balsavimas :

PV 23/05/2013 - 22.3
CRE 23/05/2013 - 22.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0233

Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 23 d. - Strasbūras

22.3. Ruanda: Victoire Ingabire byla (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 ir B7-0249/2013

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0243/2013

(keičiama B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013 ir B7-0249/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka ir Joachim Zeller PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu.

Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu;

Marie-Christine Vergiat ir Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2013)0233)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0248/2013 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda, jis pateikė K konstatuojamosios dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Teisinė informacija - Privatumo politika