Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2641(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0243/2013

Debatter :

PV 23/05/2013 - 21.2
CRE 23/05/2013 - 21.2

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 22.3
CRE 23/05/2013 - 22.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0233

Protokoll
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg

22.3. Rwanda: Fallet Victoire Ingabire (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 och B7-0249/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0243/2013

(ersätter B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013 och B7-0249/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka och Joachim Zeller för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen.

Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0233)

(Resolutionsförslag B7-0248/2013 bortföll.)

Inlägg

Cristian Dan Preda presenterade ett muntligt ändringsförslag till skäl K, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy