Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 23 май 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Макрорегионална стратегия за Алпите (разискване)
 7.Условия на труд и здравни стандарти и стандарти за безопасност във връзка с неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш (разискване)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Условия на труд и здравни стандарти и стандарти за безопасност във връзка с неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш (продължeние на разискването)
 10.Движение с нетърговска цел на домашни любимци ***I - Ветеринарно-санитарни изисквания, уреждащи търговията и вноса в Съюза на кучета, котки и порове ***I (разискване)
 11.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 87а, параграф 6 и член 88, параграф 4 от Правилника за дейността)
 12.Изявление на председателството
 13.Време за гласуване
  
13.1.Митнически кодекс на Общността по отношение на срока на неговото прилагане ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.2.Възстановяване на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции ***I (гласуване)
  
13.3.Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна ***I (гласуване)
  
13.4.Движение с нетърговска цел на домашни любимци ***I (гласуване)
  
13.5.Ветеринарно-санитарни изисквания, уреждащи търговията и вноса в Съюза на кучета, котки и порове ***I (гласуване)
  
13.6.Бъдещи законодателни предложения относно ИПС (гласуване)
  
13.7.Положението на сирийските бежанци в съседните държави (гласуване)
  
13.8.Възстановяване на активи за държавите от арабската пролет, които се намират в преход (гласуване)
  
13.9.Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2012 г. (гласуване)
  
13.10.Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2012 г. (гласуване)
  
13.11.Преговори във връзка със споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ (гласуване)
  
13.12.Правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции (гласуване)
  
13.13.Макрорегионална стратегия за Алпите (гласуване)
  
13.14.Условия на труд и здравни стандарти и стандарти за безопасност във връзка с неотдавнашните пожари във фабрики и срутването на сграда в Бангладеш (гласуване)
 14.Обяснениe на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Изменение на дневния ред
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Позиции на Съвета на първо четене
 20.Изменение на дневния ред
 21.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
21.1.Индия: екзекуцията на Мохамед Афзал Гуру и последиците от нея
  
21.2.Руанда: случаят на Виктоар Ингабире
 22.Време за гласуване
  
22.1.Гуантанамо: гладна стачка на затворници (гласуване)
  
22.2.Индия: екзекуцията на Мохамед Афзал Гуру и последиците от нея (гласуване)
  
22.3.Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (гласуване)
 23.Поправки на вот и намерения за гласуване
 24.Решения относно някои документи
 25.Внесени документи
 26.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 27.График на следващите заседания
 28.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (282 kb) Присъствен списък (57 kb)    Резултати от поименно гласуване (1782 kb) 
 
Протокол (279 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (464 kb) Резултати от поименно гласуване (871 kb) 
 
Протокол (308 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (185 kb) Резултати от поименно гласуване (1703 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност