Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 23. maj 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.En makro-regional strategi for Alperne (forhandling)
 7.Arbejdsvilkår og standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter de nylige fabriksbrande og sammenstyrtning af bygninger i Bangladesh (forhandling)
 8.Velkomstord
 9.Arbejdsvilkår og standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter de nylige fabriksbrande og sammenstyrtning af bygninger i Bangladesh (fortsat forhandling)
 10.Ikke-kommerciel transport af selskabsdyr ***I - Dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til EU af hunde, katte og fritter ***I (forhandling)
 11.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, og artikel 88, stk. 4, litra d)
 12.Erklæring fra formanden
 13.Afstemningstid
  13.1.EF-toldkodeksen for så vidt angår dens anvendelsesdato ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  13.2.Genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer ***I (afstemning)
  13.3.Det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i ***I (afstemning)
  13.4.Ikke-kommerciel transport af selskabsdyr ***I (afstemning)
  13.5.Dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til EU af hunde, katte og fritter ***I (afstemning)
  13.6.Fremtidige lovgivningsforslag om ØMU (afstemning)
  13.7.Situationen for syriske flygtninge i nabolandene (afstemning)
  13.8.Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (afstemning)
  13.9.Statusrapport 2012 for Bosnien-Hercegovina (afstemning)
  13.10.Statusrapport 2012 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (afstemning)
  13.11.EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA (afstemning)
  13.12.Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (afstemning)
  13.13.En makro-regional strategi for Alperne (afstemning)
  13.14.Arbejdsvilkår og standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter de nylige fabriksbrande og sammenstyrtning af bygninger i Bangladesh (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Ændring af dagsordenen
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 20.Ændring af dagsordenen
 21.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  21.1.Indien: Henrettelsen af Mohammad Afzal Guru og dens følger
  21.2.Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire
 22.Afstemningstid
  22.1.Guantánamo: sultestrejke blandt fanger (afstemning)
  22.2.Indien: Henrettelsen af Mohammad Afzal Guru og dens følger (afstemning)
  22.3.Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire (afstemning)
 23.Stemmerettelser og -intentioner
 24.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 25.Modtagne dokumenter
 26.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 27.Tidspunkt for næste mødeperiode
 28.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (246 kb) Deltagerliste (57 kb)    Afstemning ved navneopråb (1782 kb) 
 
Protokol (243 kb) Deltagerliste (51 kb) Afstemningsresultater (462 kb) Afstemning ved navneopråb (834 kb) 
 
Protokol (268 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (170 kb) Afstemning ved navneopråb (1679 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik