Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις (συζήτηση)
 7.Συνθήκες εργασίας και πρότυπα υγείας και ασφάλειας μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε εργοστάσια και την κατάρρευση κτηρίου στο Μπαγκλαντές (συζήτηση)
 8.Υποδοχή
 9.Συνθήκες εργασίας και πρότυπα υγείας και ασφάλειας μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε εργοστάσια και την κατάρρευση κτηρίου στο Μπαγκλαντές (συνέχεια της συζήτησης)
 10.Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς ***I - Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο σκύλων, γατών και ικτίδων ***I (συζήτηση)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 87α, παράγραφος 6, και άρθρο 88, παράγραφος 4, εδάφιο δ, του Κανονισμού)
 12.Δήλωση της Προεδρίας
 13.Ώρα των ψηφοφοριών
  
13.1.Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας και ημερομηνία της εφαρμογής του ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
13.2.Αποκατάσταση της συμμετοχής του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων ***I (ψηφοφορία)
  
13.3.Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος ***I (ψηφοφορία)
  
13.4.Μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς ***I (ψηφοφορία)
  
13.5.Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο σκύλων, γατών και ικτίδων ***I (ψηφοφορία)
  
13.6.Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ (ψηφοφορία)
  
13.7.Κατάσταση των σύριων προσφύγων σε γειτονικές χώρες (ψηφοφορία)
  
13.8.Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (ψηφοφορία)
  
13.9.Έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  
13.10.Έκθεση προόδου του 2012 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  
13.11.Διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων (ψηφοφορία)
  
13.12.Συμμετοχή του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις (ψηφοφορία)
  
13.13.Μια μακροπεριφερειακή στρατηγική για τις Άλπεις (ψηφοφορία)
  
13.14.Συνθήκες εργασίας και πρότυπα υγείας και ασφάλειας μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε εργοστάσια και την κατάρρευση κτηρίου στο Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 20.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης.
 21.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
21.1.Ινδία: η εκτέλεση του Mohammed Afzal Guru και οι συνέπειές της
  
21.2.Ρουάντα: η περίπτωση της Victoire Ingabire
 22.Ώρα των ψηφοφοριών
  
22.1.Γκουαντάναμο: απεργία πείνας κρατουμένων (ψηφοφορία)
  
22.2.Ινδία: η εκτέλεση του Mohammed Afzal Guru και οι συνέπειές της (ψηφοφορία)
  
22.3.Ρουάντα: η περίπτωση της Victoire Ingabire (ψηφοφορία)
 23.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 24.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 25.Κατάθεση εγγράφων
 26.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 27.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 28.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (284 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1782 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (303 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (535 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (867 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (298 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (180 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1760 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου