Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Alpide makropiirkondlik strateegia (arutelu)
 7.Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (arutelu)
 8.Tervitus
 9.Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (arutelu jätkamine)
 10.Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine ***I - Loomatervishoiunõuded kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ***I (arutelu)
 11.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 87a lõige 6 ja artikli 88 lõike 4 punkt d)
 12.Presidentuuri avaldus
 13.Hääletused
  13.1.Ühenduse tolliseadustik ja selle kohaldamiskuupäev ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  13.2.Myanmarile/Birmale antud üldiste tariifsete soodustuste taastamine ***I (hääletus)
  13.3.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL ***I (hääletus)
  13.4.Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine ***I (hääletus)
  13.5.Loomatervishoiunõuded kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ***I (hääletus)
  13.6.Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta (hääletus)
  13.7.Süüria põgenike olukord naaberriikides (hääletus)
  13.8.Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (hääletus)
  13.9.Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  13.10.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  13.11.ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga (hääletus)
  13.12.Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale (hääletus)
  13.13.Alpide makropiirkondlik strateegia (hääletus)
  13.14.Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Päevakorra muutmine
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 20.Päevakorra muutmine
 21.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  21.1.India: Mohammad Afzal Guru hukkamine ja selle tagajärjed
  21.2.Rwanda: Victoire Ingabire juhtum
 22.Hääletused
  22.1.Guantánamo vangide näljastreik (hääletus)
  22.2.India: Mohammad Afzal Guru hukkamine ja selle tagajärjed (hääletus)
  22.3.Rwanda: Victoire Ingabire juhtum (hääletus)
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 24.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 25.Esitatud dokumendid
 26.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 27.Järgmiste istungite ajakava
 28.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (247 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1782 kb) 
 
Protokoll (241 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletustulemused (426 kb) Nimelise hääletuse tulemused (924 kb) 
 
Protokoll (263 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (154 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1680 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika