Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 23 maja 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Strategia makroregionalna na rzecz Alp (debata)
 7.Warunki pracy i normy bezpieczeństwa i zdrowia w związku z niedawnymi pożarami i zawaleniem się budynków fabrycznych w Bangladeszu (debata)
 8.Oficjalne powitanie
 9.Warunki pracy i normy bezpieczeństwa i zdrowia w związku z niedawnymi pożarami i zawaleniem się budynków fabrycznych w Bangladeszu (ciąg dalszy debaty)
 10.Przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych ***I - Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące przywóz do Unii psów, kotów i fretek oraz handel tymi zwierzętami w Unii ***I (debata)
 11.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 87a ust. 6 oraz art. 88 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 12.Oświadczenie Przewodniczącego
 13.Głosowanie
  
13.1.Wspólnotowy kodeks celny - w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.2.Przywrócenie dostępu Mjanmy/Birmy do ogólnych preferencji taryfowych ***I (głosowanie)
  
13.3.Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną ***I (głosowanie)
  
13.4.Przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych ***I (głosowanie)
  
13.5.Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące przywóz do Unii psów, kotów i fretek oraz handel tymi zwierzętami w Unii ***I (głosowanie)
  
13.6.Przyszłe wnioski ustawodawcze dotyczące UGW (głosowanie)
  
13.7.Sytuacja syryjskich uchodźców w krajach sąsiadujących (głosowanie)
  
13.8.Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (głosowanie)
  
13.9.Sprawozdanie w sprawie postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. (głosowanie)
  
13.10.Sprawozdanie w sprawie postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2012 r. (głosowanie)
  
13.11.Negocjacje między UE a USA w sprawie porozumienia o handlu i inwestycjach (głosowanie)
  
13.12.Przywrócenie dostępu Mjanmy/ Birmy do ogólnych preferencji taryfowych (głosowanie)
  
13.13.Strategia makroregionalna na rzecz Alp (głosowanie)
  
13.14.Warunki pracy i normy bezpieczeństwa i zdrowia w związku z niedawnymi pożarami i zawaleniem się budynków fabrycznych w Bangladeszu (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Zmiana w porządku obrad
 18.Skład komisji i delegacji
 19.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 20.Zmiana w porządku obrad
 21.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
21.1.Indie: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje
  
21.2.Rwanda: sprawa Victoire Ingabire
 22.Głosowanie
  
22.1.Guantánamo: strajk głodowy więźniów (głosowanie)
  
22.2.Indie: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (głosowanie)
  
22.3.Rwanda: sprawa Victoire Ingabire (głosowanie)
 23.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 24.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 25.Składanie dokumentów
 26.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 27.Kalendarz następnych posiedzeń
 28.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (248 kb) Lista obecności (57 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1782 kb) 
 
Protokół (295 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (429 kb) Wyniki głosowań imiennych (862 kb) 
 
Protokół (298 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (191 kb) Wyniki głosowań imiennych (1681 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności