Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 23. mája 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Makroregionálna stratégia pre Alpy (rozprava)
 7.Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (rozprava)
 8.Oficiálne privítanie
 9.Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (pokračovanie rozpravy)
 10.Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I - Veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod so psami, s mačkami a fretkami ***I (rozprava)
 11.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 87a ods. 6 a článok 88 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 12.Vyhlásenie Predsedníctva
 13.Hlasovanie
  13.1.Colný kódex Spoločenstva, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  13.2.Opätovné zavedenie prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám ***I (hlasovanie)
  13.3.Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ ***I (hlasovanie)
  13.4.Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I (hlasovanie)
  13.5.Veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod so psami, s mačkami a fretkami ***I (hlasovanie)
  13.6.Budúce legislatívne návrhy týkajúce sa HMÚ (hlasovanie)
  13.7.Situácia sýrskych utečencov v susedných krajinách (hlasovanie)
  13.8.Vymáhanie majetku pre krajiny arabskej jari, ktoré prechádzajú transformáciou (hlasovanie)
  13.9.Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (hlasovanie)
  13.10.Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2012 (hlasovanie)
  13.11.Rokovania o obchodných a investičných dohodách EÚ s USA (hlasovanie)
  13.12.Prístup Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám (hlasovanie)
  13.13.Makroregionálna stratégia pre Alpy (hlasovanie)
  13.14.Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Zmena programu
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Pozície Rady v prvom čítaní
 20.Zmena programu
 21.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  21.1.India: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky
  21.2.Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej
 22.Hlasovanie
  22.1.Guantánamo: hladovka väzňov (hlasovanie)
  22.2.India: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky (hlasovanie)
  22.3.Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej (hlasovanie)
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 24.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 25.Predloženie dokumentov
 26.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 27.Termíny nasledujúcich rokovaní
 28.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (245 kb) Prezenčná listina (57 kb)    Hlasovania podľa mien (1782 kb) 
 
Zápisnica (262 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovaní (435 kb) Hlasovania podľa mien (859 kb) 
 
Zápisnica (273 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (177 kb) Hlasovania podľa mien (1750 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia