Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 23. maj 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Makroregionalna strategija za Alpe (razprava)
 7.Delovni pogoji ter zdravstveni in varnostni standardi po nedavnih požarih v tovarnah in po zrušitvi stavbe v Bangladešu (razprava)
 8.Dobrodošlica
 9.Delovni pogoji ter zdravstveni in varnostni standardi po nedavnih požarih v tovarnah in po zrušitvi stavbe v Bangladešu (nadaljevanje razprave)
 10.Netrgovski premiki hišnih živali ***I - Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino s psi, z mačkami in belimi dihurji ***I (razprava)
 11.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 87a(6), in člen 88(4)(d) Poslovnika)
 12.Izjava predsedujočega
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Carinski zakonik Skupnosti glede datuma začetka njegove uporabe ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.2.Obnovitev dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih preferencialov ***I (glasovanje)
  
13.3.Finančne odgovornosti, povezane s sodišči za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ustanovljenimi z mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenica je Evropska unija ***I (glasovanje)
  
13.4.Netrgovski premiki hišnih živali ***I (glasovanje)
  
13.5.Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino s psi, z mačkami in belimi dihurji ***I (glasovanje)
  
13.6.Prihodnji zakonodajni predlogi za ekonomsko in monetarno unijo (glasovanje)
  
13.7.Razmere sirskih beguncev v sosednjih državah (glasovanje)
  
13.8.Vračanje premoženja državam arabske pomladi v tranziciji (glasovanje)
  
13.9.Poročilo o napredku Bosne in Hercegovine za leto 2012 (glasovanje)
  
13.10.Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2012 (glasovanje)
  
13.11.Pogajanja EU z Združenimi državami Amerike o trgovini in naložbah (glasovanje)
  
13.12.Ponovna vzpostavitev dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih preferencialov (glasovanje)
  
13.13.Makroregionalna strategija za Alpe (glasovanje)
  
13.14.Delovni pogoji ter zdravstveni in varnostni standardi po nedavnih požarih v tovarnah in po zrušitvi stavbe v Bangladešu (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanja
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Modification de l'ordre du jour
 18.Sestava odborov in delegacij
 19.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 20.Modification de l'ordre du jour
 21.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
21.1.Indija: usmrtitev Mohameda Afzala Guruja in njene posledice
  
21.2.Ruanda: primer Victoire Ingabire
 22.Čas glasovanja
  
22.1.Guantanamo: gladovna stavka zapornikov (glasovanje)
  
22.2.Indija: usmrtitev Mohameda Afzala Guruja in njene posledice (glasovanje)
  
22.3.Ruanda: primer Victoire Ingabire (glasovanje)
 23.Popravki in namere glasovanja
 24.Sklepi o določenih dokumentih
 25.Predložitev dokumentov
 26.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 27.Datum naslednjih sej
 28.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (242 kb) Seznam navzočih (57 kb)    Izid poimenskega glasovanja (1782 kb) 
 
Zapisnik (186 kb) Seznam navzočih (51 kb) Izidi glasovanj (448 kb) Izid poimenskega glasovanja (733 kb) 
 
Zapisnik (278 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (150 kb) Izid poimenskega glasovanja (1820 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov