Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.En makroregional strategi för Alperna (debatt)
 7.Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (debatt)
 8.Välkomsthälsning
 9.Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (fortsättning på debatten)
 10.Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte ***I - Djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar ***I (debatt)
 11.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 87a.6 och 88.4 d i arbetsordningen)
 12.Uttalande av talmannen
 13.Omröstning
  
13.1.Tullkodex för gemenskapen vad gäller dess tillämpningsdag ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.2.Återinförande av allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma ***I (omröstning)
  
13.3.Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I (omröstning)
  
13.4.Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte ***I (omröstning)
  
13.5.Djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar ***I (omröstning)
  
13.6.Kommande lagstiftningsförslag om EMU (omröstning)
  
13.7.Situationen för de syriska flyktingarna i grannländerna (omröstning)
  
13.8.Återföring av tillgångar till länder som upplevt den arabiska våren och som nu befinner sig i ett övergångsskede (omröstning)
  
13.9.2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  
13.10.2012 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
13.11.EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna (omröstning)
  
13.12.Myanmars/Burmas tillgång till allmänna tullförmåner (omröstning)
  
13.13.En makroregional strategi för Alperna (omröstning)
  
13.14.Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Ändring i föredragningslistan
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 20.Ändring i föredragningslistan
 21.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
21.1.Indien: Avrättning av Mohammad Afzal Guru och konsekvenserna av detta
  
21.2.Rwanda: Fallet Victoire Ingabire
 22.Omröstning
  
22.1.Guantánamo: hungerstrejk bland fångarna (omröstning)
  
22.2.Indien: Avrättning av Mohammad Afzal Guru och konsekvenserna av detta (omröstning)
  
22.3.Rwanda: Fallet Victoire Ingabire (omröstning)
 23.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Beslut om vissa dokument
 25.Inkomna dokument
 26.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 27.Datum för nästa sammanträdesperiod
 28.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (249 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1782 kb) 
 
Protokoll (242 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (505 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (835 kb) 
 
Protokoll (267 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (152 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1680 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy