Index 
Proces-verbal
PDF 275kWORD 304k
Joi, 23 mai 2013 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 5.Transferuri de credite
 6.O strategie macroregională pentru Alpi (dezbatere)
 7.Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh (dezbatere)
 8.Urări de bun venit
 9.Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh (continuarea dezbaterii)
 10.Circulația necomercială a animalelor de companie ***I - Cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale de câini, pisici și dihori domestici ***I (dezbatere)
 11.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 87a alineatul (6) și articolul 88 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură)
 12.Declaraţia Preşedintelui
 13.Votare
  
13.1.Codul vamal comunitar în ceea ce privește data aplicării sale ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
13.2.Reinstaurarea beneficiului preferințelor tarifare generalizate al Myanmar/Birmania ***I (vot)
  
13.3.Instituirea unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte ***I (vot)
  
13.4.Circulația necomercială a animalelor de companie ***I (vot)
  
13.5.Cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale de câini, pisici și dihori domestici ***I (vot)
  
13.6.Viitoare propuneri legislative privind UEM (vot)
  
13.7.Situaţia refugiaţilor sirieni în ţările învecinate (vot)
  
13.8.Recuperarea activelor pentru țările Primăverii arabe aflate în tranziție (vot)
  
13.9.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Bosnia şi Herţegovina (vot)
  
13.10.Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)
  
13.11.Negocieri privind acordul comercial și de investiții între UE și SUA (vot)
  
13.12.Accesul Myanmarului/Birmaniei la preferințele tarifare generalizate (vot)
  
13.13.O strategie macroregională pentru Alpi (vot)
  
13.14.Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh (vot)
 14.Explicaţii privind votul
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 16.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 17.Modificarea ordinii de zi
 18.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 19.Poziţiile Consiliului în prima lectură
 20.Modificarea ordinii de zi
 21.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
21.1.India: executarea lui Mohammad Afzal Guru și consecințele acesteia
  
21.2.Rwanda: cazul lui Victoire Ingabire
 22.Votare
  
22.1.Guantánamo: deținuții aflați în greva foamei (vot)
  
22.2.India: executarea lui Mohammad Afzal Guru și consecințele acesteia (vot)
  
22.3.Rwanda: cazul lui Victoire Ingabire (vot)
 23.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 24.Decizii privind anumite documente
 25.Depunere de documente
 26.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 27.Calendarul următoarelor şedinţe
 28.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 8.30.


2. Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare

Autorităţile competente germane au transmis o cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a lui Alexander Alvaro, în cadrul unei proceduri în instanță pe lângă Parchetul din Köln.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor 2,4-DB, dimetomorf, indoxacarb și piraclostrobin din sau de pe anumite produse (D021222/06 - 2013/2619(RPS) - termen: 01/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisei de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere (D024634/02 - 2013/2618(RPS) - termen: 01/08/2013)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisiei de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de completare a Regulamentului (CE) nr. 715/2009 (D025104/02 - 2013/2647(RPS) - termen: 17/08/2013)
retrimis fond: ITRE

- Decizia Comisiei de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a valorilor pentru clasificările sistemelor de monitorizare ale statelor membre ca rezultat al exercițiului de intercalibrare și de abrogare a Deciziei 2008/915/CE (D025283/03 - 2013/2650(RPS) - termen: 18/08/2013)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisei de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (D025578/01 - 2013/2631(RPS) - termen: 08/08/2013)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D025584/03 - 2013/2653(RPS) - termen: 18/08/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele permise pentru iesotoxine în moluștele bivalve vii (D025799/04 - 2013/2620(RPS) - termen: 03/08/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (D026242/02 - 2013/2615(RPS) - termen: 23/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului privind eticheta UE ecologică (D026252/02 - 2013/2622(RPS) - termen: 03/08/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea extractelor de rozmarin (E 392) în anumite produse din carne și din pește cu conținut scăzut de grăsime (D026572/02 - 2013/2634(RPS) - termen: 15/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 231/2012 în ceea ce privește specificațiile privind mai mulți polioli (D026573/02 - 2013/2635(RPS) - termen: 15/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 în ceea ce privește guma arabică modificată cu acid octenilsuccinic (D026574/02 - 2013/2645(RPS) - termen: 17/08/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea copolimerului metacrilat neutru și a copolimerului metacrilat anionic în suplimentele alimentare solide și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește specificațiile pentru copolimerul metacrilat bazic (E 1205), copolimerul metacrilat neutru și copolimerul metacrilat anionic (D026575/02 - 2013/2643(RPS) - termen: 17/08/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea sterolilor vegetali bogați în stigmasterol ca stabilizator în cocteilurile alcoolice gata de congelat și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 în ceea ce privește specificațiile pentru aditivul alimentar sterol vegetal bogat în stigmasterol (D026576/03 - 2013/2652(RPS) - termen: 18/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea esterilor zaharozei cu acizi grași (E 473) în arome clare pentru băuturile aromatizate pe bază de apă (D026577/02 - 2013/2644(RPS) - termen: 17/08/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea anumitor aditivi în icrele de pește analoage pe bază de alge marine (D026579/03 - 2013/2646(RPS) - termen: 17/07/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile în materie de sisteme de educație și formare (D026663/01 - 2013/2648(RPS) - termen: 17/08/2013)
retrimis fond: CULT

- Directiva Comisei de modificare a Directivei 2006/141/CE în ceea ce privește cerințele privind proteinele pentru formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică (D026712/02 - 2013/2649(RPS) - termen: 18/08/2013)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de stabilire pentru anul 2013 a „listei Prodcom” de produse industriale prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului (D026930/02 - 2013/2651(RPS) - termen: 18/08/2013)
retrimis fond: ITRE

- Proiect de regulament al Comisei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională (D027004/01 - 2013/2656(RPS) - termen: 18/08/2013)
retrimis fond: ITRE


4. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale (C(2013)2549)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni începând cu data de primire, 15 mai 2013.

retrimis fond TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră (C(2013)2550)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni începând cu data de primire, 15 mai 2013.

retrimis fond TRAN

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 în ceea ce privește cerințele în materie de informare pentru titlurile de de împrumut convertibile și preschimbabile (C(2013)2420)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: trei luni începând cu data de primire, 30 aprilie 2013.

retrimis fond ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aspiratoarelor (C(2013)2458)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni începând cu data de primire, 13 mai 2013.

retrimis fond ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește durata programului de lucru pentru examinarea substanțelor active biocide existente (C(2013)2814)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni începând cu data de primire, 17 mai 2013.

retrimis fond ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește baza de calcul pentru reducerile care urmează să fie aplicate agricultorilor de către statele membre datorită ajustării plăților în 2013 și a disciplinei financiare pentru anul calendaristic 2013(C(2013)2315)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni începând cu data de primire, 25 aprilie 2013.

retrimis fond AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială (C(2013)1378)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni începând cu data de primire, 14 martie 2013.

Prelungirea termenului pentru formularea de obiecțiuni: două luni suplimentare la solicitarea Parlamentului European.

retrimis fond INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar (C(2013) 817)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: două luni începând cu data de primire, 1 martie 2013.

Prelungirea termenului pentru formularea de obiecțiuni: două luni suplimentare la solicitarea Parlamentului European.

retrimis fond ITRE


5. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecţiuni la proiectul prezentat de Curtea de Conturi privind transferurile de credite V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 şi V/AB-04/A/13.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecţiuni la proiectul prezentat de Curtea de Justiţie privind transferul de credite 1/2013.

În conformitate cu articolul 28 din Regulamentul financiar, Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la bugetul rectificativ pentru 2013 aprobat de Coniliul de administraţie al Centrului de Traduceri.


6. O strategie macroregională pentru Alpi (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000016/2013) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisia pentru dezvoltare regională, adresată Comisiei: O strategie macroregională pentru Alpi (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013)

Danuta Maria Hübner a dezvoltat întrebarea.

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Richard Seeber, în numele Grupului PPE, Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Karin Kadenbach şi Richard Seeber, Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR, Fiorello Provera, în numele Grupului EFD, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Ewald Stadler, neafiliat, Herbert Dorfmann, Patrizia Toia, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Fiorello Provera, Niccolò Rinaldi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Fiorello Provera, Gerald Häfner, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Herbert Dorfmann şi Richard Seeber, Tomasz Piotr Poręba, Lambert van Nistelrooij, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Eva Lichtenberger, María Irigoyen Pérez, Erminia Mazzoni, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula şi Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Vajgl şi Andreas Mölzer.

A intervenit Karel De Gucht.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Roberta Angelilli, Jan Olbrycht, Manfred Weber, Alain Cadec, Jan Březina şi Iosif Matula, în numele Grupului PPE, referitoare la o strategie macroregională pentru Alpi (2013/2549(RSP)) (B7-0190/2013);

- Constanze Angela Krehl şi Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D, referitoare la o strategie macroregională pentru Alpi (2013/2549(RSP)) (B7-0196/2013);

- Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la o strategie macroregională pentru Alpi (2013/2549(RSP)) (B7-0197/2013);

- Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului ALDE, referitoare la o strategie macroregională pentru Alpi (2013/2549(RSP)) (B7-0229/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.13 al PV din 23.5.2013.


7. Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh (2013/2638(RSP))

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Phil Bennion, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Alf Svensson, Bernd Lange şi Charles Goerens.

(continuarea dezbaterii: punctul 9 al PV din 23.5.2013)


8. Urări de bun venit

Preşedinta, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului mexican, conduse de doamna senator Gabriela Cuevas, care a luat loc în tribuna oficială.


9. Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh (continuarea dezbaterii)

(începutul dezbaterii: punctul 7 al PV din 23.5.2013)

Au intervenit: Franziska Keller, Patrick Le Hyaric, Elisabeth Köstinger, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Luis Yáñez-Barnuevo García, Vital Moreira, Karima Delli, Willy Meyer şi Tokia Saïfi.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Evelyn Regner, João Ferreira, Thomas Mann, David Martin, Georgios Toussas, Seán Kelly, Maria Badia i Cutchet şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Phil Prendergast, Josefa Andrés Barea, Ana Miranda, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Lunacek, Paul Murphy, Andreas Mölzer, María Irigoyen Pérez, Anneli Jäätteenmäki şi Andrés Perelló Rodríguez.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0223/2013)

- Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet şi Jean-Luc Bennahmias, în numele Grupului ALDE, referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0224/2013);

- Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano şi Edward McMillan-Scott, în numele Grupului ALDE, referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0225/2013)

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0230/2013)

- Helmut Scholz, Paul Murphy, Thomas Händel, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0231/2013)

- Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Judith Sargentini, Helga Trüpel şi Nikos Chrysogelos, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0232/2013).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.14 al PV din 23.5.2013.


10. Circulația necomercială a animalelor de companie ***I - Cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale de câini, pisici și dihori domestici ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind circulația necomercială a animalelor de companie [COM(2012)0089 - C7-0060/2012- 2012/0039(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii și importurile de câini, pisici și dihori domestici [COM(2012)0090 - C7-0061/2012- 2012/0040(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

Horst Schnellhardt prezintă rapoartele.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sirpa Pietikäinen, în numele Grupului PPE, Justas Vincas Paleckis, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Michèle Striffler, Daciana Octavia Sârbu, Britta Reimers, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni şi James Nicholson.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Paul Rübig, Andreas Mölzer şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit: Günther Oettinger şi Horst Schnellhardt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.4 al PV din 23.5.2013 şi punctul 13.5 al PV din 23.5.2013.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte


11. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 87a alineatul (6) și articolul 88 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură)

Preşedintele a făcut următoarea comunicare:

o recomandare a comisiei ENVI de a nu se opune unui proiect de măsuri de punere în aplicare a fost anunţată în şedinţa plenară de marţi 21 mai 2013 (punctul 13 al PV din 21.5.2013).

Nu a fost exprimată nicio opoziţie la această recomandare în termenul de 24 de ore prevăzut de articolul 87a din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, această recomandare este considerată aprobată cu efect din data de 22 mai 2013 şi decizia va fi publicată în secţiunea Texte adoptate a şedinţei din 23 mai 2013 (P7_TA(2013)0216).


12. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declarație privind asasinarea unui soldat britanic ieri la Londra și a prezentat, în numele Parlamentului European, condoleanțe familiei victimei.

°
° ° °

Au intervenit: privind situația din Bulgaria după alegerile legislative din 12 mai 2013: Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Antonyia Parvanova, Rebecca Harms şi Bruno Gollnisch.


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Codul vamal comunitar în ceea ce privește data aplicării sale ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 450/2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat) în ceea ce privește data aplicării [COM(2013)0193 - C7-0096/2013- 2013/0104(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportoare: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2013)0217)


13.2. Reinstaurarea beneficiului preferințelor tarifare generalizate al Myanmar/Birmania ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 552/97 al Consiliului de retragere temporară a beneficiului preferințelor tarifare generalizate al Myanmar/Birmania [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: David Martin (A7-0122/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0218)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0218)


13.3. Instituirea unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor între investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0219)

Paweł Zalewski (raportor) a propus, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, amânarea votului asupra proiectului de rezoluție legislativă.

Parlamentul a aprobat această propunere. Chestionea a fost prin urmare declarată retrimisă spre examinare comisiei competente.


13.4. Circulația necomercială a animalelor de companie ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind circulația necomercială a animalelor de companie [COM(2012)0089 - C7-0060/2012- 2012/0039(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0220)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0220)

Intervenţie

Horst Schnellhardt (raportor), a propus un amendament oral la considerentul 39a și la articolul 47 alineatul (1) care a fost reținut.


13.5. Cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale de câini, pisici și dihori domestici ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii și importurile de câini, pisici și dihori domestici [COM(2012)0090 - C7-0061/2012- 2012/0040(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0221)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0221)


13.6. Viitoare propuneri legislative privind UEM (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0250/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0222)


13.7. Situaţia refugiaţilor sirieni în ţările învecinate (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 şi B7-0228/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0199/2013

(care înlocuieşte B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 şi B7-0228/2013):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu şi Eduard Kukan, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa şi David Martin, în numele Grupului S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou şi Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden şi Sajjad Karim, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0223)

(Propunerea de rezoluţie B7-0200/2013 a devenit caducă.)


13.8. Recuperarea activelor pentru țările Primăverii arabe aflate în tranziție (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 şi B7-0194/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0188/2013

(care înlocuieşte B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 şi B7-0194/2013):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David şi Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri şi Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Alexandra Thein şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2013)0224)

(Propunerea de rezoluţie B7-0191/2013 a devenit caducă.)


13.9. Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Bosnia şi Herţegovina (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0161/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0225)


13.10. Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0186/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0226)

Intervenţie

Libor Rouček a propus un amendament oral la alineatul (2) care a fost reținut.


13.11. Negocieri privind acordul comercial și de investiții între UE și SUA (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0187/2013 şi B7-0195/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0187/2013

Adoptat (P7_TA(2013)0227)

(Propunerea de rezoluţie B7-0195/2013 a devenit caducă.)


13.12. Accesul Myanmarului/Birmaniei la preferințele tarifare generalizate (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0198/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0228)


13.13. O strategie macroregională pentru Alpi (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013 şi B7-0229/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0190/2013

(care înlocuieşte B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013 şi B7-0229/2013):

depusă de următorii deputaţi:
Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula, Manfred Weber, Jan Olbrycht, Jan Březina, Roberta Angelilli şi Alain Cadec, în numele Grupului PPE;

Constanze Angela Krehl şi Karin Kadenbach, în numele Grupului S&D;

Ramona Nicole Mănescu şi Jean-Luc Bennahmias, în numele Grupului ALDE;

Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE;

Oldřich Vlasák, în numele Grupului ECR

Fiorello Provera.

Adoptat (P7_TA(2013)0229)


13.14. Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 şi B7-0232/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0223/2013

(care înlocuieşte B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 şi B7-0232/2013):

depusă de următorii deputaţi:
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet şi Elisabeth Köstinger, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D;

Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott şi Jean-Luc Bennahmias, în numele Grupului ALDE;

Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli şi Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock, în numele Grupului ECR;

Helmut Scholz, Willy Meyer şi Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0230)

Intervenţie

Phil Bennion, înaintea votării, pentru a aduce o clarificare în ceea ce privește amendamentul 5 privind lista de votare a grupului ALDE.


14. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport David Martin - A7-0122/2013

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Daniël van der Stoep, Adam Bielan şi Daniel Hannan

Raport Paweł Zalewski - A7-0124/2013

Daniel Hannan

Raport Horst Schnellhardt - A7-0371/2012

Petri Sarvamaa, Daniël van der Stoep şi Elena Băsescu

Raport Horst Schnellhardt - A7-0366/2012

Daniël van der Stoep şi Elena Băsescu

Viitoare propuneri legislative privind UEM - B7-0250/2013

Daniël van der Stoep şi Elena Băsescu

Situaţia refugiaţilor sirieni în ţările învecinate - RC-B7-0199/2013

Daniël van der Stoep, Mitro Repo, Emer Costello şi Elena Băsescu

Recuperarea activelor pentru țările Primăverii arabe aflate în tranziție - RC-B7-0188/2013

Daniël van der Stoep şi Elena Băsescu

Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de Bosnia şi Herţegovina - B7-0161/2013

Daniël van der Stoep

Raportul pe 2012 privind progresele înregistrate de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei - B7-0186/2013

Daniël van der Stoep, Adam Bielan, Elena Băsescu şi Ingeborg Gräßle

Negocieri privind acordul comercial și de investiții între UE și SUA - B7-0187/2013

Daniël van der Stoep, Adam Bielan, Maria Badia i Cutchet şi Elena Băsescu

Accesul Myanmarului/Birmaniei la preferințele tarifare generalizate - B7-0198/2013

Daniël van der Stoep

O strategie macroregională pentru Alpi - RC-B7-0190/2013

Fabrizio Bertot şi Elena Băsescu

Condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în urma incendiilor la fabrici și a prăbușirii unor imobile ce au avut loc recent în Bangladesh - RC-B7-0223/2013

Elena Băsescu


15. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.25, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

16. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


17. Modificarea ordinii de zi

(A se vedea punctul 6 al PV din 22.5.2013 şi punctul 10 al PV din 22.5.2013)

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a solicitat, în conformitate cu articolul 140 alineatul (29) din Regulamentul de procedură, ca propunerile de rezoluție referitoare la Guantanamo (punctul 4 al PV din 21.5.2013) să fie supuse la vot fără dezbatere și Barbara Lochbihler, Krisztina Morvai şi Liisa Jaakonsaari pentru a se opune solicitării. (Preşedintele le-a răspuns că solicitarea va fi supusă la vot înaintea deschiderii dezbaterilor).

(A se vedea punctul 20 al PV din 23.5.2013)


18. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului PPE, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Delegaţia pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian: Santiago Fisas Ayxela care o înlocuieşte pe Erminia Mazzoni.


19. Poziţiile Consiliului în prima lectură

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale și înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutății și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și (CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (05394/1/2013 - C7-0133/2013 - 2011/0156(COD))
retrimis fond: ENVI

- Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (06353/1/2013 - C7-0142/2013 - 2011/0137(COD))
retrimis fond: IMCO
Comisii asociate JURI, INTA

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe de mâine, 24 mai 2013..


20. Modificarea ordinii de zi

(A se vedea punctul 17 al PV din 23.5.2013)

Preşedintele a reamintit că Grupul PPE a propus, în conformitate cu articolul 140 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca propunerile de rezoluție referitoare la Guantanamo (punctul 4 al PV din 21.5.2013) să fie supuse la vot fără dezbatere.

Au intervenit: Franz Obermayr şi Marc Tarabella.

Solicitarea a fost aprobată prin AN (25 voturi pentru, 19 împotrivă și 0 abțineri).


21. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 4 al PV din 21.5.2013)


21.1. India: executarea lui Mohammad Afzal Guru și consecințele acesteia

Propuneri de rezoluţii B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 şi B7-0245/2013 (2013/2640(RSP))

Ryszard Czarnecki, Karima Delli, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Joanna Senyszyn, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Jacek Włosowicz, în numele Grupului EFD, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Bernd Posselt şi Joanna Senyszyn, Philip Claeys, Monica Luisa Macovei, Franz Obermayr şi Cristian Dan Preda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jolanta Emilia Hibner, Mitro Repo, Marek Henryk Migalski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sari Essayah, Marc Tarabella, Raül Romeva i Rueda, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Marek Henryk Migalski şi Krisztina Morvai, şi Corina Creţu.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 22.2 al PV din 23.5.2013.


21.2. Rwanda: cazul lui Victoire Ingabire

Propuneri de rezoluţii B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 şi B7-0249/2013 (2013/2641(RSP))

Nicole Kiil-Nielsen, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Mitro Repo şi Marie-Christine Vergiat au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Sari Essayah, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei şi Cristian Dan Preda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai şi Andreas Schwab.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 22.3 al PV din 23.5.2013.


22. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


22.1. Guantánamo: deținuții aflați în greva foamei (vot)

Dezbaterea a avut loc la 18 avril 2013 (punctul 10.3 al PV din 18.4.2013).

Propuneri de rezoluţii B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 şi B7-0240/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0221/2013

Adoptat (P7_TA(2013)0231)

(Propunerea de rezoluţie B7-0233/2013 a devenit caducă.)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0234/2013

(care înlocuieşte B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 şi B7-0240/2013):

depusă de următorii deputaţi:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki şi Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL;

Laima Liucija Andrikienė şi Bernd Posselt.

Propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0234/2013 a devenit caducă.


22.2. India: executarea lui Mohammad Afzal Guru și consecințele acesteia (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 şi B7-0245/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0235/2013

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0237/2013

(care înlocuieşte B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 şi B7-0245/2013):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness şi Krzysztof Lisek, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza şi Antigoni Papadopoulou, în numele Grupului S&D;

Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort şi Hannu Takkula, în numele Grupului ALDE;

Karima Delli, Barbara Lochbihler şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0232)


22.3. Rwanda: cazul lui Victoire Ingabire (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 şi B7-0249/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0243/2013

(care înlocuieşte B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013 şi B7-0249/2013):

depusă de următorii deputaţi:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka şi Joachim Zeller, în numele Grupului PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D.

Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR;

Marie-Christine Vergiat şi Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2013)0233)

(Propunerea de rezoluţie B7-0248/2013 a devenit caducă.)

Intervenţie

Cristian Dan Preda a prezentat un amendament oral la considerentul K, care a fost reținut.


23. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


24. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor către comisii

commissions PETI, BUDG

- Stabilirea sediilor instituţiilor Uniunii Europene (2012/2308(INI))
retrimis fond: AFCO
aviz: PETI, BUDG

REGI

- Cum poate contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru întreprinderi şi întreprinderile nou-înființate, în vederea creării de locuri de muncă? (2013/2046(INI))
retrimis fond: EMPL
aviz: REGI

JURI

- Modificarea Directivei 2006/66/CE (introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir) (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, JURI, IMCO, JURI (articolul 37), JURI (articolul 37a)

- Consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe (2012/0299(COD))
retrimis fond JURI, FEMM
aviz: ECON, EMPL, IMCO, JURI (articolul 37)

EMPL

- Aspecte legate de gen ale Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor (2013/2066(INI))
retrimis fond: FEMM
aviz: EMPL, REGI

- Femeile cu handicap (2013/2065(INI))
retrimis fond: FEMM
aviz: DEVE, EMPL

- Efectele constrângerilor bugetare asupra autorităţilor regionale şi locale în ceea ce priveşte cheltuielile aferente fondurilor structurale ale UE în statele membre (2013/2042(INI))
retrimis fond: REGI
aviz: EMPL, BUDG


25. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Numirea unui membru al Comisiei Europene - dl Neven MIMICA (HR) (N7-0062/2013 - C7-0118/2013 - 2013/0806(NLE))

retrimis

fond :

IMCO

Comisie asociată ENVI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, BUDG

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea și punerea la dispoziție pe piață a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 307 din TFUE, Preşedintele va consulta în mod facultativ Comitetul Regiunilor cu privirea la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 307 din TFUE, Preşedintele va consulta în mod facultativ Comitetul Regiunilor cu privirea la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

PECH, AGRI

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sănătatea animalelor (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) şi articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

PECH, ENVI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispoziţiile articolului 307 din TFUE, Preşedintele va consulta în mod facultativ Comitetul Regiunilor cu privirea la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (EGF/2013/000 TA 2013 - asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2013)0291 - C7-0126/2013 - 2013/2087(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de transfer de credite DEC 08/2013 - Secțiunea III - Comisie (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie (Reformare) (COM(2013)0184 - C7-0132/2013 - 2013/0096(NLE))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.528/2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide în ceea ce privește anumite condiții de acces pe piață (COM(2013)0288 - C7-0141/2013 - 2013/0150(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Retragerea propunerii de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind acordarea de asistenţă macrofinanciară ţărilor terţe - COM(2011)0396 - (2011/0176 COD) în temeiul articolului 293 alineatul (2) din TFEU.
(Scrisoare de Olli Rehn)
Info : INTA AFET, DEVE, BUDG

- Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Eomitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor în temeiul articolului 25 din TFUE privind progresele înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei UE în perioada 2011-2013COM(2013)0270.
Info: LIBE, PETI, AFCO, IMCO, CULT, EMPL, TRAN, JURI

2) de către deputaţi:

2.1) propuneri de rezoluţie (articolul 120 din Regulamentul de procedură)

- Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la recunoașterea Strategiei macroregionale pentru Alpi (B7-0253/2013)

retrimis

fond :

REGI

2.2) Propuneri de modificare a Regulamentului de procedură (articolul 212 din Regulamentul de procedură)

- Morten Messerschmidt. Propunere de modificare a regulamentului de procedură al Parlamentului european Modificarea articolului 166 (Votul final) și a articolului 195 alineatul (3) (Votul în comisie) (B7-0252/2013)

retrimis

fond :

AFCO

3) de către Comitetul Economic şi Social

Avizul Comitetului Economic şi Social referitor la:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE (COM(2012)0772 - 2012/0358 (COD)) - (CES 609-2013)

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi a Consiliului privind raportarea evenimentelor de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 și de abrogare a Directivei nr. 2003/42/CE, a Regulamentului (CE) nr. 1321/2007 al Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 1330/2007 al Comisiei (COM(2012)07762012/0361(COD)) - (CES 926-2013)

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European (COM(2013)0040 - 2013/0022 (COD)) - (CES 1582-2013)

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului (COM(2013)00092013/0007(COD)) - (CES 1637- 2013))

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (COM(2012)0595 - 2012/0288(COD)) - (CES 2363-2012)

4) de către Comitetul Regiunilor

- Rezoluție întitulată „Viitoarea abordare globală pentru eradicarea sărăciei și crearea unui viitor durabil pentru planetă” - (CDR 2025-2013)

- Subsidiarity Annual Report 2012 (Acest document există doar în EN)

Decizii ale Comitetului Regiunilor de a nu redacta avize privind:

- Propunerea de regulament al Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 912/2010 de instituire a Agenției GNSS European (COM(2013)0040 - 2013/0022 (COD))

- Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (COM(2013)01022013/0062(COD))

5) de către Banca Centrală Europeană

- Raportul anual 2012 - BCE L/MD/13/262-2013

6) de către Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

- Rapport Spécial N°23/2012: „Au reușit măsurile structurale ale UE să sprijine cu succes regenerarea siturilor industriale și militare dezafectate?”


26. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


27. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 10 iunie 2013. şi 13 iunie 2013..


28. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Aviz juridic - Politica de confidențialitate