Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0137(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0185/2013

Ingivna texter :

A7-0185/2013

Debatter :

PV 10/06/2013 - 19
CRE 10/06/2013 - 19

Omröstningar :

PV 11/06/2013 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0241

Protokoll
Måndagen den 10 juni 2013 - Strasbourg

19. Tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (debatt) ***II
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 [2011/0137(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

Jürgen Creutzmann redogjorde för rekommendationen.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Małgorzata Handzlik för PPE-gruppen, Anna Hedh för S&D-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Phil Prendergast, Amelia Andersdotter, Sari Essayah och Josefa Andrés Barea.

Talare: Algirdas Šemeta och Jürgen Creutzmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 11.6.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy