Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2133(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0163/2013

Ingivna texter :

A7-0163/2013

Debatter :

PV 10/06/2013 - 21
CRE 10/06/2013 - 21

Omröstningar :

PV 11/06/2013 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0239

Protokoll
Måndagen den 10 juni 2013 - Strasbourg

21. En ny dagordning för EU:s konsumentpolitik (kortfattad redogörelse)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om en ny dagordning för EU:s konsumentpolitik [2012/2133(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

Vicente Miguel Garcés Ramón redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Ana Miranda, João Ferreira, Olga Sehnalová, Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Erik Bánki och María Irigoyen Pérez.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 11.6.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy