Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 10. června 2013 - Štrasburk

22. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k těmto aktům:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
předáno věcně příslušný výbor: LIBE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
předáno věcně příslušný výbor: LIBE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
předáno věcně příslušný výbor: LIBE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 11. června 2013..

Právní upozornění - Ochrana soukromí