Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 10 iunie 2013 - Strasbourg

22. Poziţiile Consiliului în prima lectură

M. le Président a anunţat, în temeiul articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziție în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (reformare) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
retrimis fond: LIBE

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
retrimis fond: LIBE

- Poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (reformare) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
retrimis fond: LIBE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe de mâine, 11 iunie 2013..

Aviz juridic - Politica de confidențialitate