Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 10. junij 2013 - Strasbourg

22. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 61(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi za sprejetje direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem statusa mednarodne zaščite (prenovitev) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
posredovano pristojni: LIBE

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
posredovano pristojni: LIBE

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
posredovano pristojni: LIBE

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 11. junijem 2013.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov