Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2293(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0155/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0155/2013

Συζήτηση :

PV 10/06/2013 - 23
CRE 10/06/2013 - 23

Ψηφοφορία :

PV 11/06/2013 - 12.1
CRE 11/06/2013 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0246

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

23. Η κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση [2012/2293(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Karima Delli (A7-0155/2013)

Η Karima Delli προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Marije Cornelissen, Claudio Morganti, Csaba Sógor, Alejandro Cercas, Inês Cristina Zuber, Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Dimitar Stoyanov, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Karima Delli, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Jaroslav Paška και Sari Essayah.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου