Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2293(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0155/2013

Ingivna texter :

A7-0155/2013

Debatter :

PV 10/06/2013 - 23
CRE 10/06/2013 - 23

Omröstningar :

PV 11/06/2013 - 12.1
CRE 11/06/2013 - 12.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0246

Protokoll
Måndagen den 10 juni 2013 - Strasbourg

23. Subventionerat boende i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om subventionerat boende i Europeiska unionen [2012/2293(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Karima Delli (A7-0155/2013)

Karima Delli redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Marije Cornelissen, Claudio Morganti, Csaba Sógor, Alejandro Cercas, Inês Cristina Zuber, Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Dimitar Stoyanov, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karima Delli, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Jaroslav Paška och Sari Essayah.

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 11.6.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy