Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0164/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0164/2013

Συζήτηση :

PV 10/06/2013 - 24
CRE 10/06/2013 - 24

Ψηφοφορία :

PV 11/06/2013 - 12.2
CRE 11/06/2013 - 12.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0247

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 - Στρασβούργο

24. Εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην ΕΕ [2013/2009(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

Η Licia Ronzulli προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Elena Băsescu, Katarína Neveďalová και Zita Gurmai.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.6.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου