Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Pondělí, 10. června 2013 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Členství v politických skupinách
 7.Členství ve výborech a delegacích
 8.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu - 2014
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Texty dohod dodané Radou
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Předložení dokumentů
 14.Petice
 15.Plán práce
 16.Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (rozprava)
 17.Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elekromagnetická pole) ***I (rozprava)
 18.Sociální investice pro růst a soudržnost (rozprava)
 19.Kontrola celních orgánů zaměřená na dodržování práv duševního vlastnictví (rozprava) ***II
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Nový program evropské spotřebitelské politiky (krátké přednesení)
 22.Postoje Rady v 1. čtení
 23.Sociální bydlení v Evropské unii (krátké přednesení)
 24.Mobilita žen ve vzdělávání a profesní mobilita žen (krátké přednesení)
 25.Právní pomoc v přeshraničních občanských a obchodních sporech (krátké přednesení)
 26.Regionální politika jako součást širších systémů státní podpory (krátké přednesení)
 27.Elektronické mýtné a systém vinět osobních automobilů (krátké přednesení)
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (184 kb) Prezenční listina (58 kb) 
 
Zápis (222 kb) Prezenční listina (49 kb) 
 
Zápis (251 kb) Prezenční listina (64 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí