Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 10 juni 2013 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling fracties
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Rooster van de vergaderperiodes van het Europees Parlement - 2014
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzoekschriften
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (debat)
 17.Minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) ***I (debat)
 18.Sociale investeringen voor groei en cohesie (debat)
 19.Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane (debat) ***II
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid (korte presentatie)
 22.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 23.Sociale huisvesting in de Europese Unie (korte presentatie)
 24.Onderwijs- en beroepsmobiliteit van vrouwen (korte presentatie)
 25.Rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen van civiel- of handelsrechtelijke aard (korte presentatie)
 26.Regionaal beleid als onderdeel van bredere regelingen voor staatssteun (korte presentatie)
 27.Elektronische tolheffingsdienst en een vignetregeling voor lichte particuliere voertuigen (korte presentatie)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (186 kb) Presentielijst (58 kb) 
 
Notulen (151 kb) Presentielijst (49 kb) 
 
Notulen (257 kb) Presentielijst (63 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid