Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 10 iunie 2013 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 4.Componenţa Parlamentului
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Componenţa grupurilor politice
 7.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 8.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European - 2014
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 12.Decizii privind anumite documente
 13.Depunere de documente
 14.Petiţii
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Crima organizată, corupţia şi spălarea de bani (dezbatere)
 17.Cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) ***I (dezbatere)
 18.Investiții sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii (dezbatere)
 19.Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale (dezbatere) ***II
 20.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 21.O nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni (prezentare succintă)
 22.Poziţiile Consiliului în prima lectură
 23.Locuinţele sociale din Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 24.Mobilitatea educaţională şi profesională a femeilor (prezentare succintă)
 25.Îmbunătățirea accesului la justiție: asistența judiciară acordată în litigiile civile și comerciale transfrontaliere (prezentare succintă)
 26.Politica regională ca parte a unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului (prezentare succintă)
 27.Un serviciu de taxare rutieră electronică şi un sistem de viniete pentru vehiculele private uşoare (prezentare succintă)
 28.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 29.Ridicarea şedinţei
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (191 kb) Lista de prezenţă (58 kb) 
 
Proces-verbal (243 kb) Lista de prezenţă (49 kb) 
 
Proces-verbal (256 kb) Lista de prezenţă (64 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate