Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 juni 2013 - Strasbourg

4. Förenta staternas internetövervakning av EU-medborgare (NSA:s PRISM-program) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Förenta staternas internetövervakning av EU-medborgare (NSA:s PRISM-program) (2013/2677(RSP))

Tonio Borg (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Martin Ehrenhauser, grupplös.

Talare: Tonio Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy