Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0295(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0183/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0183/2013

Viták :

PV 11/06/2013 - 5
CRE 11/06/2013 - 5

Szavazatok :

PV 12/06/2013 - 8.8
CRE 12/06/2013 - 8.8
A szavazatok indokolása
PV 25/02/2014 - 5.15
CRE 25/02/2014 - 5.15
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0257
P7_TA(2014)0124

Jegyzőkönyv
2013. június 11., Kedd - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

5. A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap ***I (vita)
CRE

Jelentés a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Emer Costello (A7-0183/2013)

Emer Costello előterjeszti a jelentést.

Felszólal: László Andor (a Bizottság tagja).

Felszólal: Derek Vaughan (a BUDG bizottság véleményének előadója), Younous Omarjee (a REGI bizottság véleményének előadója), Marc Tarabella (az AGRI bizottság véleményének előadója), Marije Cornelissen (a FEMM bizottság véleményének előadója), Csaba Őry, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Milan Cabrnoch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sergio Gutiérrez Prieto, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nicole Sinclaire, független, Elisabeth Morin-Chartier, Jutta Steinruck, Marielle de Sarnez, Elisabeth Schroedter és Patricia van der Kammen.

Felszólal: Dimitar Stoyanov a kékkártyás eljárásról.

Felszólal: Sari Essayah, Alejandro Cercas, Niccolò Rinaldi, Dimitar Stoyanov, Verónica Lope Fontagné, Vilija Blinkevičiūtė, Ádám Kósa, Frédéric Daerden, Regina Bastos, Sergio Gutiérrez Prieto és Patrizia Toia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia Costa, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Claudio Morganti, Rareş-Lucian Niculescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jean Lambert, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach és Maria do Céu Patrão Neves.

Felszólal: László Andor.

(a vita folytatása: lásd a 2013.június 11-i jegyzőkönyv 7. pontját )

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat